Projekt i przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach targów międzynarodowych

Piaseczno, dnia 3. Luty 2017r.

UNILOGO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

Ul. Wejnerta 16a

02-619 Warszawa

NIP: 521-356-51-83

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój działań eksportowych Unilogo Digital Printing”, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach Poddziałania 3.2.2 ”Modele biznesowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na: Projekt i przygotowanie materiałów promocyjnych w ramach targów międzynarodowych, w których bierze udział Unilogo Digital Printing

  1. Zamawiający:

UNILOGO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ul. Wejnerta 16a

02-619 Warszawa

NIP: 521-356-51-83

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Druk katalogów promocyjnych w ramach targów: PACKAGING INNOVATION 2017 (termin imprezy: 4-5.04.2017) i COSMETIC BUSINESS 2017 (termin imprezy: 21-22.06.2017)

Reklama w Internecie w ramach targów PACKAGING INNOVATION 2017 (termin imprezy: 4-5.04.2017) i COSMETIC BUSINESS 2017 (termin imprezy: 21-22.06.2017)

Reklama w Internecie w ramach targów (kod CPV: 79341000-6 Usługi reklamowe):

PACKAGING INNOVATION 2017 (termin imprezy: 4-5.04.2017)

Termin realizacji usługi: od 20.02.2017 do 15.05.2017

COSMETIC BUSINESS 2017 (termin imprezy: 21-22.06.2017)

Termin realizacji usługi: od 01.05.2017 do 24.07.2017

Szczegóły zapytania ofertowego, w tym opis przedmiotu zamówienia i warunki uczestnictwa w postępowaniu dostępne są tutaj.

UNILOGO DIGITAL PRINTING

Julianowska 45,
05-500 Piaseczno, Polska

+ 48 22 280 90 90

drukarnia@unilogo.com.pl

ZAMÓW KONSULTACJĘ