10% za polecenie - Regulamin Promocji Unilogo Digital Printing

Jesteśmy pewni jakości naszych usług, dlatego też chcielibyśmy uhonorować naszych dotychczasowych Klientów, którzy zachęcą do współpracy z nami zaprzyjaźnioną firmę.

 

Poniżej opisujemy warunki uczestnictwa i zachęcamy do udziału!

rabat-na-wydruk-etykiet

1. Poniższy regulamin definiuje zasady Promocji organizowanej przez Unilogo Digital Printing (Organizator) z  siedzibą w Piasecznie.

2. Promocja obejmuje Klientów, którzy spełnili 3 warunki:

a. kiedykolwiek złożyli zamówienie u Organizatora na min. jedną z powyższych usług: wydruk etykiet samoprzylepnych, shrink sleeve, doypacków czy mockupów.

b. złożone zamówienie zostało opłacone w całości na podstawie faktury proforma lub faktury VAT.

c. w efekcie działań Klienta w czasie określonym w punkcie 4 dojdzie do pozyskania Nowego Klienta u Organizatora.

3. Przez pojęcie Nowego Klienta rozumie się firmę, która nigdy wcześniej nie korzystała z płatnych usług u Organizatora, a w czasie określonym w punkcie 4 dokona zamówienia i terminowej płatności za wydruk etykiet samoprzylepnych lub shrink sleeve. Ponadto opisywany Nowy Klient nie powinien być związany z Klientem więzami rodzinnymi lub spółką i nie działać na rzecz Klienta. Przy składaniu zamówienia Nowy Klient powinien jednoznacznie wskazać Polecającego go Klienta.

4. Promocja trwa od 23 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku lub do momentu jej odwołania.

5. Przedmiotem promocji jest udzielenie 10% rabatu na najbliższe zamówienie złożone u Organizatora na wydruk etykiet samoprzylepnych lub shrink sleeve. Rabat zostanie udzielony Klientowi, który spełnił warunki opisane w punkcie 2, i który przyczyni się do pozyskania Nowego Klienta, zdefiniowanego w punkcie 3. Rabat dotyczy wartości netto.

6. Rabaty nie sumują się - oznacza to, że jeśli Klient doprowadzi do pozyskania kilku Nowych Klientów otrzyma 10% rabatu do takiej ilości zamówień, ilu Nowych Klientów spełniło warunki opisane w punkcie 3.

6. Organizator podkreśla, że udzielenie rabatu dotyczy wyłącznie wydruku etykiet samoprzylepnych lub shrink sleeve, z pominięciem zakupu wykrojników, matryc czy płatnych usług świadczonych przez operatora DTP.

7. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub zakończenia promocji bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie aktualizacyjnego wpisu na stronie internetowej z udostępnionym regulaminem.

promocja-na-wydruk-etykiet

Zamów zestaw próbek materiałów

Podaj e-mail i odbierz wzornik

Zamów próbki

Odbierz swój wzornik!