CELAB - wkład w recykling ażurów i podkładów etykiet samoprzylepnych

Koniec października 2020 r. to przełomowy moment dla branży etykiet - ponad 30 firm z całego świata ogłosiło utworzenie CELAB (Circular Economy for Labels). Misją tego konsorcjum są starania dotyczące zapewnienia zrównoważonego przemysłu etykiet samoprzylepnych.

 

W skład CELAB wchodzą największe firmy z branży etykiet samoprzylepnych, w tym również CCL Label.  
Idea tej branżowej inicjatywy opiera się na promocji gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście etykiet samoprzylepnych. CELAB ma ułatwić współpracę zarówno na poziomie globalnym jak i w postaci wspierania lokalnych inicjatyw w zakresie recyklingu nośnika (podkładu) oraz ażurów.

CELAB

Czym jest ażur i podkład w branży etykiet samoprzylepnych?

Ażur to nieużywany obszar otaczający materiał samoprzylepny, który powstaje podczas sztancowania etykiet.
Podkład to warstwa spodnia etykiety - nośnik, który pozostaje po odklejeniu etykiety np. podczas etykietowania maszynowego.

podkład i ażur etykiety samoprzylepnej

Co doprowadziło do powstania CELAB?


Według badań obecnie recyklingowy podlega 52% spośród generowanych odpadów etykietowych.
To tłumaczy ideę powstania tego konsorcjum.
Jak podkreśla Paul Nathanson, rzecznik CELAB: “Nadeszła chwila, aby stworzyć globalną platformę rozwiązań w zakresie recyklingu.” 
Rosnąca świadomość ekologiczna konsumentów dodatkowo uczula przedsiębiorstwa skupione wokół branży etykiet na kwestie związane z recyklingiem.


Jakie działania ma podejmować CELAB w kontekście gospodarowania odpadami etykiet samoprzylepnych?

 

Wysiłki CELAB można sprecyzować w 4 kategoriach:
- powołanie organizacji, które będzie wytyczać i wdrażać 
- nadzór i opieka nad wytyczonymi kierunkami działań przez regionalne grupy robocze,
- wdrożenie ekonomicznych przedsięwzięć, które mają być przyjazne środowisku,
- opracowanie optymalnych rozwiązań recyklingowych dla drukarń etykiet oraz finalnych odbiorców etykiet.

Idea CELAB zakłada połączenie sił w celu zaproponowania rozwiązań, które pomogą w stworzeniu zrównoważonego przemysłu. Celem tego konsorcjum jest zapewnienie dostępu do recyklingu ażuru i podkładu dla min. 70% branży etykiet samoprzylepnych do 2025 r.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

cele celab
 

Zamów zestaw próbek materiałów

Podaj e-mail i odbierz wzornik

Zamów próbki

Odbierz swój wzornik!