1. Dane klienta

2. Informacja o przedmiocie reklamacji

Ogólne warunki składania i uznania reklamacji

 1. 1. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej na adres [email protected]

  2. Reklamacje obejmuje wyłącznie wady powstałe w przyczyn tkwiących w zakupionym towarze, pod warunkiem przestrzegania przez Klienta prawidłowych zasad użytkowania.

  3. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia.

  4. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres siedziby Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce. Towar powinien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

  5. Prawo do składania reklamacji przysługuje jedynie w okresie ochrony gwarancji.

  Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem reklamacji.